Bedrijven

Loods 11 vitaliteitscoaching en advies is een praktijk voor:

  1. Coaching van medewerkers op het gebied van vitaliteit: U plukt de vruchten van een medewerker die zowel zakelijk als privé lekker in zijn vel zit!
  2. Coaching van medewerkers getroffen door kanker of medewerkers die daar in hun directe omgeving mee te maken hebben. Aanbieden van coaching/begeleiding wordt door medewerkers ervaren als goed werkgeverschap en draagt bij aan snellere re-integratie.
  3. Vitaliteitsmanagement: advies en ondersteuning bij het opstellen van het vitaliteitsplan van uw organisatie.

Het runnen van een gezonde organisatie is belangrijk voor u. Uw medewerkers zijn hier een belangrijke factor in!

Vitale medewerkers zitten lekker in hun vel, hebben energie en gaan met plezier naar hun werk!

Daardoor zijn ze klantvriendelijker, effectiever, stressbestendiger en flexibeler.

Dit zijn alle ingrediënten waar een gezonde organisatie behoefte aan heeft om te kunnen (blijven) groeien  en meebewegen in een steeds veranderende wereld.

Met andere woorden Vitaliteit zorgt voor een optimaal resultaat en een laag ziekteverzuim.

Met mijn opleidingen:

Coaching (bij kanker),

Stresscounseling,

Natuurvoedingsadvies,

HTS Bedrijfskunde,

heb ik de kennis in huis om uw medewerkers de juiste begeleiding te kunnen bieden. Tevens benader ik vitaliteit zowel uit organisatie belang als uit persoonlijk belang.

“Het goud ligt op de werkvloer! Investeer in uw medewerkers!


Het vitaliteitsplan

Creëer een vitale organisatie met een inhoudelijk goed vitaliteitsplan. Hierin is aandacht voor motivatie, energie en veerkracht noodzakelijk. Alsmede het formuleren van heldere doelen welke gemakkelijk toepasbaar zijn de praktijk!

Voorwaarden voor het laten slagen van een vitaliteitsplan zijn:

 • Iedereen weet wat vitaliteit inhoudt! Het is belangrijk om uw medewerkers vanaf het begin af aan te betrekken bij het opstellen hiervan. Het gaat bij vitaliteit namelijk om een intrinsieke motivatie van een ieder die hier mee aan het werk gaat. Kortom: De neuzen moeten dezelfde kant op staan!

 • Doelen haalbaar en meetbaar zijn: SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden).

 • Uw medewerkers worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling; laat hen het beste in zichzelf naar boven halen. Een professional kent zijn persoonlijke missie en passie.

 • U benoemt wat goed gaat! Wat je aandacht geeft dat groeit!

 • U stuurt bij waar dat nodig is: het is belangrijk om gestelde doelen te begeleiden bij invoering. Informeer naar de mogelijkheden!

“Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen.” (albert einstein)