Stresscounseling

Stresscounseling is erop gericht om met een specifieke kennis, mensen te helpen met het voorkomen van stress of het verwerken hiervan. De term stress is heel breed en stress kan op veel manieren ontstaan, zoals privé gerelateerde stress en werkgerelateerde stress. Ook kan stress ontstaan in plezierige situaties (trouwerij, geboorte enz). Stress hoeft dus niet alleen maar negatief te zijn. Het is de bedoeling dat elk soort stress kortdurend is en weer verdwijnt. Wanneer het te lang aanhoudt kan stress zorgen dat de balans in de mens verstoord wordt en uiteindelijk kan dat negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

Grofweg kent stress 2 vormen:
– Stressor: de situatie die de stress veroorzaakt
– Stressrespons: de manier waarop er met de stressor wordt omgegaan.

Middels het analyseren van de situatie en patronen in werk/privé te onderscheiden, wordt er een actieplan opgesteld om de balans te herstellen.